Nieuwe NIPT-aanvraag? Geef juiste aanvraagformulier mee.

Met enige regelmaat geeft de counselor een aanvraagformulier van een ‘oude’ al ‘afgeronde’ NIPT-aanvraag mee aan de zwangere om bloed af te laten nemen. Dit zorgt voor problemen bij de bloedafname; het proces zal hierdoor vastlopen. Aanvraagformulieren kunnen namelijk maar voor één bloedafname gebruikt worden.

Let daarom goed op bij een nieuwe NIPT-aanvraag of je ook het juiste aanvraagformulier print. Je kan dit controleren door te kijken naar de Peridoscode. Met een nieuwe aanvraag NIPT komt ook altijd een nieuwe Peridoscode.

Let op: soms is er bij het versturen van een nieuwe aanvraag NIPT vanuit het bronsysteem enige vertraging in de verwerking, waardoor deze niet meteen zichtbaar is in Peridos. Controleer dus goed of je het juiste formulier met de nieuwe Peridoscode verstrekt aan de zwangere.