Aanvraagformulier NIPT op papier meegeven.

Bij de bloedafname voor NIPT blijkt soms dat een zwangere geen papieren aanvraagformulier bij zich heeft, maar alleen het formulier op haar mobiel kan laten zien. Hierdoor moeten gegevens handmatig overgenomen worden. Ook is soms een schermprint gemaakt in plaats van een uitdraai van het aanvraagformulier uit Peridos. Dit heeft tot gevolg dat er een slechte kwaliteit is waardoor de barcode niet te scannen is.

In beide situaties is er een grotere kans op administratieve fouten in het proces waardoor het NIPT-lab het bloed niet kan koppelen aan de zwangere en er dus geen analyse kan plaatsvinden.

Geef de zwangere altijd een print van het aanvraagformulier NIPT uit Peridos mee.