TTSEO logboekbeoordeling.

De TTSEO-leidraad is per 1 juni 2023 ingegaan. Echoscopisten moeten nu het TTSEO conform de leidraad uitvoeren en de bijbehorende beelden opslaan.

De RC’s voeren de logboekbeoordelingen tot 1 januari 2024 uit met het oude scoreformulier (passend bij het SEO-modelprotocol dat geldig was tot 1 juni 2023).

Vanaf 1 januari 2024 gebruiken de RC’s een nieuw scoreformulier waarop de beelden getoetst worden conform de nieuwe SEO-leidraad. De RC’s selecteren als er voldoende keuze uit casus mogelijk is, alleen casus die na 1 oktober 2023 gemaakt zijn.

In het nieuwe scoreformulier (per 1 januari 2024) is er ten opzichte van het oude scoreformulier een extra item toegevoegd, namelijk het hart 3-vessel trachea view. Dit wordt beoordeeld op doorsnede en vergroting en telt mee bij de structurele fouten (als de score 0 is bij alle 3 casus op de doorsnede). Verder zijn er in het nieuwe scoreformulier alleen wat tekstuele wijzigingen, waaronder de verplichting van annotatie in plaats van advies. Er zijn geen items verwijderd.

Voor de logboekbeoordeling in de periode van 1 juni 2023 tot 1 januari 2024 betekent dit dat het hart 3-vessel trachea view niet gescoord wordt, terwijl het wel de bedoeling is dat echoscopisten deze beelden vastleggen en beoordelen.

Beelden niet anonimiseren

Wij merken dat met enige regelmaat de beeldbeoordelingen geanonimiseerd worden aangeboden, dit is niet meer nodig. Er moeten voor ons herleidbare gegevens zichtbaar zijn op alle afbeeldingen; geboortedatum zwangere, datum en tijdstip echo-onderzoek. Alleen op deze manier kunnen wij controleren of de juiste cases zijn aangeboden. Het uploaden van deze gegevens gebeurt in een beveiligde omgeving, Peridos.