Aanpassingen in kwaliteitseisen TTSEO.

In de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester SEO is de toelichting bij de beoordeling van het laterale ventrikelsysteem aangepast (bijlage 1).

De ventrikelmeting moet worden gedaan volgens de internationale richtlijnen, dit stond voorheen niet duidelijk in de kwaliteitsbeoordeling. Voor het voorbeeldlogboek en het format kwaliteitsbeoordeling heeft dit geen consequenties.