Meedoen aan onderzoek over voorlichtingsmaterialen.

Bekijk de wervingsflyer om mee te doen met het onderzoek

Prenatale screening is een lastig onderwerp voor zwangere vrouwen en hun partners, er zijn veel keuzemomenten. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 25% van de zwangere vrouwen geen geïnformeerde keuze maakt. Dit betekent dat zij onvoldoende kennis hebben om goed te begrijpen wat zij kiezen óf dat hun mening niet overeenkomt met de uiteindelijke keuze.

In opdracht van ZonMw hebben TNO, de Academie Verloskunde Maastricht en Pharos voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om verloskundigen (counselors) en zwangeren hierbij te ondersteunen. Om een impressie te krijgen van een van de nieuwe voorlichtingsmaterialen, kijk dan het promotiefilmpje.

Voordat het RIVM-CvB kan beoordelen of deze nieuwe voorlichtingsmaterialen toegevoegd worden aan de landelijke voorlichtingsmaterialen van het RIVM, is het van belang om inzicht te krijgen of deze aansluiten bij de wensen, behoeften van de verloskundigen en de praktische toepasbaarheid.

De onderzoeksgroep is nog op zoek naar praktijken en verloskundigen die mee willen doen aan het onderzoek! 

Geïnteresseerd en/of wil je weten wat dit onderzoek inhoudt voor jou en de zwangere? Bekijk de wervingsflyer.

Aanmelden bij de onderzoeksgroep kan via deze link of “doe mee” aan het einde van het promotiefilmpje.