Leidraad TTSEO – navelstrenginsertie in de placenta niet te beoordelen.

Wanneer je bij het TTSEO de navelstrenginsertie in de placenta niet (goed) kunt beoordelen, dien je het onderzoek te herhalen. Bij voorkeur binnen hetzelfde bezoek, net zoals dat geldt bij de andere structuren.

Als sprake is van suboptimale beeldvorming en je geen vermoeden hebt van een velamenteuze navelstrenginsertie dichtbij het ostium internum, dan hoef je na herhaling van het onderzoek niet te verwijzen. Bij (vermoeden van) een velamenteuze navelstrenginsertie dichtbij het ostium internum, dient uiteraard wel te worden verwezen voor een verloskundig consult in de tweede/derde lijn voor beoordeling en het uitsluiten van vasa previa vóór 24 weken (géén GUO type 2).

Zie ook paragraaf 4.2 ‘Onvoldoende beeldvorming’ in de kwaliteitseisen TTSEO voor nadere informatie en de leidraad obstetrische parameters.

Advies

Kijk bij aanvang van het TTSEO al naar de placenta/cervix en de insertie. Mochten deze door de ligging van de foetus niet goed te zien zijn, dan lukt het misschien aan het einde van het onderzoek wel.