Echoapparatuur aan vervanging toe? Meld het ons!.

Vanwege de implementatie van het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur voert het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) acceptatietesten uit bij alle echoapparaten die echocentra gebruiken voor de prenatale screening. We verzoeken echocentra om contact op te nemen met het RC wanneer er sprake is van een echoapparaat dat nog geen acceptatietest heeft gehad, maar vervangen zal worden in 2024. Het RC gaat dan na of een acceptatietest nog nodig is.

Meld de aanschaf van nieuwe echoapparatuur altijd bij het RC en het LRCB.

Het is de bedoeling dat echocentra zelf een acceptatietest voor nieuwe apparatuur aanvragen bij het LRCB via aanvraag-acceptatietest. Tot 1 januari 2026 mag een echocentrum nieuwe apparatuur die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen in gebruik nemen voordat het LRCB de acceptatietest heeft uitgevoerd.

Op 1 januari 2026 zal het kwaliteitssysteem voor de echoapparatuur helemaal in werking zijn.