Uitleg verbod geslachtsbepaling eerste trimester SEO.

Uitleg op PNS.nl

De uitleg op pns.nl over het verbod op geslachtsbepaling bij het eerste trimester SEO is aangepast omdat de oude tekst vragen op riep. Het beleid is niet veranderd.

Dit is de nieuwe tekst: ‘Het bepalen van het geslacht bij de 13 wekenecho is op basis van de Nederlandse regelgeving verboden. De 13 wekenecho (in onderzoeksetting) is een medisch onderzoek. Het bepalen van het geslacht is niet het doel van deze echo, het staat niet in het protocol en valt niet onder de WBO (Wet op het bevolkingsonderzoek)-vergunning’.

Weloverwogen beslissing

Zwangeren in Nederland moeten een weloverwogen beslissing kunnen nemen over een eventuele deelname aan de 13 wekenecho, onafhankelijk en niet beïnvloed door een mogelijke bepaling van het geslacht bij dit onderzoek. Dat geldt ook voor deelname aan de NIPT.