Landelijke webinars prenatale screening 2024.

In 2024 organiseren de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) twee webinars.

Op 9 april van 15.00 – 17.00 uur over casuïstiek en op 19 november van 15.00 – 17.00 uur een algemeen webinar.

Meer informatie volgt later.