Update over het onderzoek naar capaciteit eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten.

Meer dan 400 echoscopisten en praktijkverantwoordelijken van echocentra hebben de vragenlijst ingevuld voor het onderzoek naar de capaciteit onder eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten. De eerste ruwe analyses van de gegevens laten zien dat het onderzoek waardevolle inzichten geeft in de uitdagingen waar SEO-echoscopisten en de praktijken mee te maken hebben, onder andere rond de uitvoering van de echo’s. Om de uitkomsten in een breder perspectief te kunnen plaatsen zijn in de afgelopen maanden óók interviews gehouden met de verantwoordelijken van alle tweede trimester SEO-opleidingen in Nederland. Er is onder andere informatie opgehaald over de in- en uitstroom in de afgelopen vijf jaar. Ook is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen rond stageplaatsen.

De komende maanden worden de data uit de vragenlijsten en de gegevens van de opleidingen door het projectteam verwerkt. Naar verwachting worden de voorlopige resultaten begin 2024 opgeleverd.

Het projectteam wil alle echoscopisten, praktijkverantwoordelijken en opleidingen hartelijk bedanken voor hun deelname aan het onderzoek en de waardevolle informatie die zij hebben ingebracht.