Opleiding TTSEO.

Fontys start in januari 2024 een nieuwe opleiding TTSEO. Er zijn nu te weinig aanmeldingen om te starten. Voor meer informatie zie Structureel Echoscopisch Onderzoek 2e trimester | Fontys

Het UMC Utrecht start deze opleiding jaarlijks in september/oktober bij voldoende aanmeldingen. Hogeschool Inholland biedt de opleiding ook aan. Contacteer de hogeschool voor de eerstvolgende startdatum.

De overige opleidingsinstituten die de opleiding TTSEO aanbieden staan vermeld op pns.nl