Financiering TTSEO per 1-1-2024 – informatie voor echoscopisten.

Per 1 januari 2024 wordt ook het tweede trimester SEO (TTSEO) uitbetaald door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. Hieronder staan de belangrijkste punten op een rij:

Verschillen met het eerste trimester SEO (ETSEO)

De uitbetaling van het tweede trimester SEO verloopt vrijwel gelijk aan die van het eerste trimester SEO. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Aanvraag

ETSEO De counselor doet de aanvraag. Een aanvraag is noodzakelijk om het ETSEO uit te mogen voeren en de uitslag in Peridos te kunnen indienen.
TTSEO Geen aanvraag via Peridos.

 

Herhaling

ETSEO Wordt nooit herhaald.
TTSEO Het kan nodig zijn een tweede trimester SEO te herhalen. Deze herhaalecho is doorberekend in het tarief voor het TTSEO en kan niet apart worden gedeclareerd. Ook de vervolgecho voor pyelectasie ≥7 <10 mm is onderdeel van het tarief van het tweede trimester SEO. Deze dient uitgevoerd te worden door een TTSEO-echoscopist en kan niet apart worden gedeclareerd.

 

Termijn

ETSEO Is uitgevoerd op of na 12+3 tot en met uiterlijk 14+3 weken zwangerschap (in uitzonderingsgevallen 12+1 tot en met 14+5 weken zwangerschap).
TTSEO Is uitgevoerd tussen 18+0 en 21+0 weken zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Om technische en administratieve redenen wordt het TTSEO uitbetaald als deze is uitgevoerd tussen 17+0 weken en de à terme datum.

Informatie over registratie

Registratie van enkele items zijn voorwaarde voor uitbetaling:

  • Hartactie aanwezig
  • Conclusie
  • Advies
  • Verdenking afwijking op basis van
  • Verdenking afwijking hersenen
  • Verdenking afwijking wervelkolom, ruggenmerg
  • Alle orgaanstructuren met uitzondering van nek/huid

Deze items zijn verplicht om aan te leveren (als er minimaal één foetus is met hartactie).

De biometrie, sonomarkers en obstetrische parameters lever je ook aan, maar zijn geen voorwaarde voor uitbetaling van het tweede trimester SEO.

Zwangeren zonder BSN

Zwangeren zónder BSN krijgen van de counselor een Peridoscode mee voor het TTSEO. Deze code heb je nodig voor correcte verwerking van het TTSEO-uitslagbericht in Peridos én om het onderzoek uitbetaald te krijgen. Let op: dit is een andere Peridoscode dan voor het ETSEO.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

 

Of kijk het landelijke webinar van 14 november terug.