Kostprijsonderzoek counseling prenatale screening.

Tussen juni en november 2023 voert KPMG in opdracht van het RIVM-CvB een onderzoek uit. Verschillende counselingspraktijken worden gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de counseling niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet betaald, maar vanuit de Rijksbegroting via de Regionale Centra. Daarvoor is per 1 januari een recent bepaald tarief nodig. Doel van het onderzoek is een door het veld gedragen kostprijs van het counselinggesprek over prenatale screening. Inclusief duidelijkheid over de opbouw van de kosten. Met deze kostprijs kan VWS eind 2023 (op advies van het RIVM) een passend tarief vaststellen.

Bij dit onderzoek is een projectgroep betrokken waarin de KNOV, de NVOG, de Verloskunde opleidingen, de Regionale Centra en het RIVM-CvB zijn vertegenwoordigd.