Nieuwe wijze van financieren en uitbetalen TTSEO.

Per 1 januari 2024 wordt het tweede trimester SEO (TTSEO) vergoed vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de zorgverzekering. De uitbetaling van het TTSEO zal vanaf dan grotendeels hetzelfde verlopen als die van het eerste trimester SEO (ETSEO).

Voor wie verandert er iets?

De echocentra die ETSEO’s uitvoeren hebben al ervaring opgedaan met de nieuwe manier van uitbetalen, zij krijgen voor het TTSEO slechts met enkele kleine veranderingen te maken.

Voor de echocentra die nog géén ETSEO’s uitvoeren verandert er wel van alles: het hele proces van uitbetalen wordt anders. Daarnaast krijgen ook counselors met een verandering te maken, ze moeten een Peridoscode TTSEO aanvragen voor zwangeren zonder BSN.

Online bijeenkomst: noteer deze alvast in je agenda

Dit najaar wordt een online presentatie gegeven over de nieuwe wijze van uitbetalen:

Tijdens het landelijke webinar voor counselors en echoscopisten op dinsdag 14 november wordt een korte presentatie gehouden over de financiering van het tweede trimester SEO per 1 januari 2024.

Houd je mail in de gaten

Om ervoor te zorgen dat de uitbetaling van het TTSEO straks gestroomlijnd verloopt, verstuurde het RIVM-CvB begin september een informatiebrief naar contactpersonen van alle echocentra met daarin een overzicht –op maat van de stappen in de komende maanden.

  • Daarnaast krijgen alle betrokkenen informatie via de landelijke nieuwsbrieven van de Regionale Centra én via gerichte mails van je Regionale Centrum. Hou je mail dus in de gaten.
  • Kijk voor algemene informatie en een antwoord op veel gestelde vragen op pns.nl/professionals (er is een aparte rubriek over tarief en betaling).