Meedenkers gezocht!.

Wat vind jij belangrijk in de uitvoering van de prenatale screening? Wat zijn voor jou drijvende waarden in je werk? Heb jij ideeën over hoe we om moeten gaan met ethische vragen in de prenatale screening? Denk en praat mee!

In november beginnen we met Dialoogtafels: een project waarin we met elkaar in gesprek willen gaan over ethiek en kwaliteit in de prenatale screening.

Met dit project willen we met elkaar als professionals uit het netwerk SPSNN in gesprek over ethiek en kwaliteit in de prenatale screening. Daarvoor zoeken we jullie inbreng: welke dilemma’s komen jullie tegen en hoe kunnen we daar mee omgaan?  Wat maakt goede zorg ‘goed’? Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we nieuwe inzichten opdoen die we in de toekomst kunnen inzetten om prenatale screening nog beter te maken.

Vind je het leuk om hierover mee te praten?

Meld je aan als deelnemer. We zoeken counselors en echoscopisten die werkzaam zijn in de regio van de SPSNN, en het leuk vinden om vanuit hun eigen ervaringen en drijfveren in gesprek te gaan over waarden en ethische vragen in de prenatale screening.

Ben jij:

–              Counselor en/of SEO echoscopist?
–              Momenteel werkzaam in de prenatale screening?
–              Werkzaam in de regio van de SPSNN?

Dan hopen we dat je meedoet! De dialoogtafels vinden plaats op 2 november en 11 december, en we vragen je 1 keer aan een bijeenkomst deel te nemen ( ca 2 uur). Accreditatie is aangevraagd bij KNOV en de BEN.

Heb je interesse of wil je meer weten?

Neem dan contact op met Marije Brouwer: m.a.brouwer@umcg.nl 

 

Namens het DIALOOGTAFEL-team,

Marian Bakker, Marije Brouwer en Leonie Duin