Juiste BSN bij aanvraag NIPT.

Wij constateren met enige regelmaat problemen rondom de registratie van de BSN bij aanvragen voor de NIPT. Wij vragen je extra goed te controleren of de BSN van de zwangere in de aanvraag juist is. Het is belangrijk dat de counselor het BSN correct invult (of leeg laat bij geen BSN). Klopt het niet dan zal het proces vastlopen en kan het bloed niet geanalyseerd worden. De zwangere zal dan opnieuw bloed moeten laten prikken, dit willen we graag voorkomen.

Op de website van Peridos staan instructies voor het indienen van de digitale labaanvraag voor de NIPT voor de zwangere met en zonder BSN.

Mocht je er niet uitkomen neem dan contact ons op (spsnn@og.umcg.nl) of met de Peridos helpdesk via helpdesk@peridos.nl.