Tarief TTSEO 2024: rectificatie.

In de nieuwsbrief van augustus zijn de tarieven gepubliceerd die per 1 januari 2024 gelden voor het ETSEO en het TTSEO. Helaas zijn daarbij voor het nieuwe TTSEO-tarief per ongeluk twee getallen omgewisseld: het juiste tarief is € 185,26 (en niet € 185,62).

Het verkeerde tarief heeft ook korte tijd op www.pns.nl gestaan, maar dat is inmiddels aangepast.

Kijk voor meer informatie over het TTSEO-tarief op Tarief en uitbetaling tweede trimester SEO | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)