Oproep voor alertheid bij correct invullen BSN.

Bij de aanvraag NIPT is het belangrijk dat de counselor en de BAO (bloedafname organisatie) het juiste BSN invult, of deze leeg laat wanneer de zwangere geen BSN heeft.

Het komt regelmatig voor dat landelijk beheerders van Peridos het ingevulde BSN nummer moet corrigeren omdat deze niet klopt met het retourbericht dat een bloedafname organisatie naar Peridos stuurt ter bevestiging van de bloedafname. Soms vult de verloskundige een verkeerde BSN in, soms gaat dit verkeerd bij de BAO. Per 1 oktober zullen landelijk beheerders stoppen met het handmatig aanpassen van een BSN in Peridos, omdat dit volgens de AVG niet is toegestaan.

Het is daarom belangrijk dat counselor en BAO het BSN correct invullen (of leeg laten bij geen BSN) om te voorkomen dat een zwangere opnieuw bloed moet laten prikken. Dit kan veel frustratie en onnodig extra werk voor alle betrokken partijen voorkomen.