Wijzigingen bloedafnamelocaties NIPT.

De Regionale Centra controleren ieder kwartaal of bloedafnamelocaties voldoen aan de gestelde kwaliteitsindicatoren. Een van deze indicatoren is of een locatie voldoende NIPT-bloedafnames doet: gemiddeld minimaal 5 afnames per week. Het niet voldoen aan kwaliteitsindicatoren kan betekenen dat een bloedafnamelocatie sluit. Het kan dus goed zijn dat er bloedafnamelocaties vanaf enig moment niet meer beschikbaar zijn voor de NIPT.

We vragen counselors hierop alert te zijn en de actuele informatie te raadplegen via peridos.nl. Onder het tabblad ‘Zoek (zorg)locatie > zoek bloedafnamelocatie’ staat in de eerste alinea een lijst met alle bloedafnamelocaties: Zoek Bloedafnameorganisatie – Peridos. Hierin zijn de locaties met bijbehorende BAO gesorteerd op plaatsnaam.

Bij gebruik van deze lijst voorkom je dat een zwangere bij een priklocatie komt waar de NIPT niet (meer) kan worden afgenomen.

Let op: Print deze lijst niet uit, want deze wordt steeds geactualiseerd!