Verzoek aan counselors; zwangeren ID meenemen voor bloedafname NIPT.

Willen jullie zwangere vrouwen er dringend op wijzen hun ID mee te nemen wanneer ze gaan bloedprikken voor de NIPT. Zonder ID bestaat de kans dat er geen bloed afgenomen wordt, omdat de bloedafnameorganisatie de BSN of de identiteit niet voldoende kan controleren. Vooral bij bloedafname in een ziekenhuis moet de zwangere geregistreerd zijn in het ziekenhuis. Vaak is er een aparte balie voor de patiëntenregistratie. Pas na registratie kan zij bloed af laten nemen.