Privacyverklaringen.

Naast de privacyverklaring voor zwangeren is er nu ook een privacyverklaring voor zorgverleners.

In de privacyverklaring voor de zorgverleners leggen we uit wat er gebeurt met de gegevens van de zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening. Wie verzamelt jouw gegevens en waarom? Waarvoor worden deze gegevens gebruikt? Hoe lang worden ze bewaard?

Met deze privacyverklaringen voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).