Onderzoek capaciteit uitvoering SEO: geen tekort aan echoscopisten verwacht.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen uit het veld over (mogelijke) problemen in de beschikbaarheid van echoscopisten bij de uitvoering van het SEO. Na de implementatie van het ETSEO in onderzoeksetting in september 2021 is de vraag naar het SEO (zowel TTSEO als ETSEO) toegenomen. Het onderzoek had daarom tot doel om een gedetailleerder inzicht te krijgen in het capaciteitsvraagstuk onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat na introductie van het ETSEO het aantal echoscopisten is toegenomen en het aantal SEO’s dat een echoscopist jaarlijks maakt. Ook blijkt uit het onderzoek dat de verwachte instroom van nieuwe echoscopisten groter is dan de verwachte uitstroom.

Toch blijft het belangrijk om de signalen uit het veld én de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. Want het SEO-werkveld is momenteel volop in beweging.

Benieuwd naar de resultaten?

Lees dan de samenvatting met daarin de belangrijkste cijfers en conclusies.

Of lees het uitgebreide artikel met een nadere onderbouwing van de cijfers en conclusies.