Aantal counselingsgesprekken in 2021.

Aantal counselingsgesprekken in 2021

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Voor dit jaar geldt een norm van 35 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of u voldoende counselinggesprekken heeft gevoerd in 2021. Wilt u langdurige afwezigheid in 2021 aan ons doorgeven, zodat we daarmee rekening kunnen houden spsnn@og.umcg.nl.