Bijscholing en aantal gesprekken counseling 2021.

Bijscholing counselors afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

Aantal counselingsgesprekken 2021

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Net als in voorgaande jaren geldt de norm van 50 counselingsgesprekken in 2021. Omdat in 2022 Traintool niet meer wordt ingezet, vervalt de uitzonderingscategorie 35-49 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of u voldoende counselinggesprekken heeft gevoerd in 2021.