Controle BSN.

Voor een betrouwbare uitwisseling van gegevens is het belangrijk dat het Burgerservicenummer (BSN) juist wordt gebruikt. Volgens de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg dienen zorgaanbieders het BSN van zorgontvangers op te nemen in hun cliëntenregistratiesysteem en te gebruiken bij gegevensuitwisseling.

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een correcte koppeling tussen de gegevens van de zwangere en haar BSN.

Controleer daarom de identiteit van de zwangere aan de hand van een geldig identiteitsdocument en vraag het BSN op bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) via www.sbv-z.nl.

Pas als identiteit en BSN bij elkaar horen, mag het BSN in de administratie opgenomen worden en gebruikt worden bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Je mag ook het BSN overnemen van een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar die het BSN al gecontroleerd heeft. Wel moet je nog de identiteit van de zwangere vaststellen zodra de zwangere voor de eerste keer in de praktijk komt.

Voor meer informatie: Folder BSN in de zorg