Controle screeningsdata 2022 in Peridos.

Op 1 maart 2023 gaan wij controleren of de zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor het jaar 2022 voldoen aan de normaantallen counseling en TTSEO. Hierbij zullen de data die op dat moment in Peridos staan als uitgangspunt dienen. Wij verzoeken iedereen om de screeningsdata van het jaar 2022 zorgvuldig op compleetheid te controleren in Peridos.

Indien de gegevens in Peridos fouten, waarschuwingen en/of attenderingen bevatten, ontvangt u daarvan een feedbacknotificatie in Peridos. Belangrijk is dat alle data met signaleringen worden gecorrigeerd en opnieuw worden verstuurd vanuit het bronsysteem. Hieronder in de instructie staat beschreven hoe je om dient te gaan met data die signaleringen bevatten.

Mochten er verder nog vragen zijn kan je contact met ons opnemen: spsnn@og.umcg.nl 

Beschrijving controleren en verbeteren van aangeleverde gegevens