Counseling eerste trimester SEO: noem vaginale echo.

Bij het eerste trimester SEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Dit gebeurt om het eerste trimester SEO optimaal te kunnen uitvoeren. In de praktijk merken echoscopisten dat maar weinig zwangeren ervan op de hoogte zijn dat ze bij de uitvoering van een eerste trimeter SEO een vaginale echo aangeboden kunnen krijgen.

Verzoek aan counselors: benoem deze mogelijkheid in het counselingsgesprek. Dan zijn zwangeren beter voorbereid op het onderzoek.