Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT.

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad (GR) heeft adviezen gepubliceerd aangaande de deelname van zwangeren van 15 jaar en jonger aan de NIPT en het eerste trimester SEO.

De GR adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beide onderzoeken vergunning te verlenen aan zwangeren van 15 jaar en jonger onder de voorwaarde dat de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt aangepast.