Eerste trimester SEO nieuwsbrief 2 – november 2020.

Updates Eerste Trimester SEO, november 2020

In de komende maanden leest u in een aparte nieuwsbrief updates over de invoering van het eerste trimester SEO. Informatie voor professionals over het eerste trimester SEO vindt u ook op www.pns.nl. Informatie voor het publiek wordt medio 2021 gepubliceerd. Heeft u vragen of verwacht u problemen? Neem dan contact op met de SPSNN .

In de nieuwsbrief van november 2020 leest u o.a. over:

  • Scholing counselors en echoscopisten
  • Opleiding echoscopisten
  • Informatiemateriaal bestellen
  • Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
  • Financiering en gegevensaanlevering
  • Gegevensuitwisseling met Peridos

Eerste trimester SEO nieuwsbrief 2 - november 2020