Engelse toelichting bij bloedafname NIPT.

Zwangeren krijgen na het aanvragen van de NIPT een papieren aanvraagformulier mee.

De belangrijkste informatie over de bloedafname is samengevat en in het Engels vertaald “Blood draw information for the client” , te vinden op Peridos.nl