ETSEO- en TTSEO-tarieven.

Per 1 januari 2024 gaat de uitbetaling van het TTSEO over van de Zorgverzekeringswet naar de Rijksbegroting van VWS. VWS betaalt het TTSEO dan uit via de RC’s, net zoals het ETSEO.

In opdracht van het RIVM heeft KPMG een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de verschillende beroepsverenigingen en de RC’s betrokken. Dit tarief houdt rekening met de nieuwe leidraad TTSEO. De gebruikte berekeningssystematiek is ook toegepast op het ETSEO. Het RIVM heeft het rapport aangeboden aan VWS. Het is nog niet bekend of VWS het voorstel voor herziening van beide tarieven overneemt.

In juni wordt een eerste reactie van VWS verwacht.