Gezocht: nieuwe leden voor de Raad van Advies SPSNN.

De SPSNN zoekt nieuwe leden voor de Raad van Advies

De SPSNN heeft een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over de uitvoering van de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in de regio Noordoost Nederland. Denk hierbij aan de kwaliteit uitvoering prenatale screening, toekomstige ontwikkelingen en de werkwijze van de SPSNN bij de uitvoering van haar kwaliteitsborgende taken. Vergaderingen worden 2x per jaar (mei en oktober) gehouden digitaal of bij de SPSNN, in aanwezigheid van het bestuur van de SPSNN. De leden van de Raad van Advies krijgen vacatiegeld en reiskostenvergoeding. Meer informatie over de organisatie van de SPSNN vind je hier.

We zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de Raad van Advies, een echoscopist uit de regio Drenthe /Zwolle en twee counselors /verloskundigen, zodat er een brede vertegenwoordiging is vanuit de contractanten en vanuit de hele regio.

Ben jij counselor of echoscopist en wil je actief meedenken en adviseren over de kwaliteit en uitvoering van de prenatale screening in Noordoost Nederland, stuur dan een korte email met motivatie naar de SPSNN (spsnn@og.umcg.nl). We nemen dan contact met je op.