Gezondheidsnut van nevenbevindingen bij NIPT.

Met de NIPT kunnen zwangere vrouwen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind down-, edwards-, en patausyndroom heeft. Door de techniek die gebruikt wordt, kunnen echter ook andere chromosoomafwijkingen (nevenbevindingen) worden gevonden. Zwangere vrouwen kunnen er zelf voor kiezen of deze bekeken en gerapporteerd worden.

Op basis van resultaten van de TRIDENT-2 studie is voor het eerst aangetoond wat het gezondheidsnut is van nevenbevindingen bij de NIPT. Bekijk het artikel.