Het effect van de introductie van NIPT op deelname prenatale screening.

Publicatie: Effect van de introductie van NIPT op de deelname aan screening op down-, edwards- en patau syndroom

Recent verscheen in samenwerking met medewerkers van het RIVM een publicatie met titel: Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the non‐invasive prenatal test: a national population‐based register study.

Doel was om te bekijken wat het effect was van de introductie van NIPT als vervolgtest en als eerste screeningstest op de deelname van prenatale screening op down-, edwards- en Patau syndroom in Nederland. Data van alle zwangere vrouwen die kozen voor prenatale screening met combinatietest of NIPT tussen januari 2007 en maart 2019 werden retrospectief verzameld gebruikmakend van nationale registratiesystemen.

Na de introductie van NIPT als vervolgtest in april 2014 (TRIDENT-1) steeg de deelname aan de combinatietest van 29.5% in 2013 naar 34.2% in 2015. Na de introductie van NIPT als eerste test in april 2017 (TRIDENT-2) daalde de deelname aan de combinatietest van 35.8% in 2016 naar 2.6% in 2018. De totale deelname (NIPT en combinatietest) stabiliseerde binnen twee jaar na introductie van de NIPT als eerste test tot 46%. Regionale verschillen in NIPT deelname waren ook zichtbaar: deze varieerde van 31.8% tot 67.9%.

Referentie:

Van der Meij, K.R., de Grootvan Mooren, M., Carbo, E.W., Pieters, M.J., Rodenburg, W., Sistermans, E.A., Cornel, M.C., Henneman, L. the Dutch NIPT Consortium (2021). Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the noninvasive prenatal test: a national populationbased register study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/aogs.14091