Informatiebeveiliging & Privacy.

Veilig mailen

Elke zorgverlener, zorgaanbieder en Regionaal Centrum heeft te maken met de verwerking van algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt dienen te worden. De hedendaagse techniek geeft ons hier steeds meer handvatten voor, maar bevat ook kwetsbaarheden in het gebruik ervan.

Veilig mailen is mailen via een programma dat geclassificeerd is als ‘veilig’ (een voorbeeld hiervan is het programma ‘Zorgmail’). De verbinding tussen de zender en ontvanger komt daarmee tot stand via een verbinding die een extra bescherming biedt waarin berichten worden versleuteld. Deze manier van mailen geeft mogelijkheden om veilig en makkelijk te communiceren met collega’s, patiënten, cliënten, overheidsinstanties of andere partners binnen de zorgketen.

De praktijk laat zien dat ‘onveilig mailen’ een vaak voorkomende incidentmelding is. Wet en regelgeving zoals de AVG en de NEN7510 stellen hier duidelijke eisen, waaraan elk RC en zorgverlener zich moeten houden.

De ’gouden regel’ is dat een combinatie van algemene persoonsgegevens (zoals naam, BSN en geboortedatum) en bijzondere persoonsgegevens (zoals medische informatie) nooit onbeveiligd verstuurd of doorgestuurd mogen worden. Indien het dergelijke persoonsgegevens betreft moet het via een beveiligde portal. Indien deze gegevens verstuurd worden aan de helpdesk Peridos, dan kan de communicatie veilig verlopen via het webformulier op de Peridos-website. In het algemeen geldt: stuur zo min mogelijk persoonsgegevens!

Bewustwording is vaak een eerste stap om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit vraagt een alertheid van een ieder die hier mee te maken heeft.