Informatiebeveiliging.

Veilig omgaan met gegevens prenatale screening

Tijdens het webinar van 9 november jl heeft Carolien Kapteijns, functionaris informatiebeveiliging, een voordracht gehouden over veilig omgaan met gegevens prenatale screening.

Het menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van datalekken. Dat zien we ook bij de prenatale screening. Het risico hierop is eenvoudig te verminderen door op de volgende zaken te letten:

  • Prenatale screening (counseling/echoscopie) mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst hiervoor hebben én in Peridos geregistreerd zijn bij de zorginstelling voor de betreffende verrichting.
  • Geef zo spoedig mogelijk door aan uw regionaal centrum wanneer u stopt of verandert van zorginstelling. De zorginstelling dient ook zelf wijzigingen in het personeelsbestand door te geven aan het regionaal centrum, voor zover dit medewerkers betreft die werkzaamheden uitvoeren voor de prenatale screening.
  • De verrichtingen moeten geregistreerd worden op de naam van degene die deze heeft uitgevoerd.
  • Namen van de uitvoerders mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de registratiegegevens aan Peridos.
  •  Stuur geen bestanden met cliëntgegevens naar een regionaal centrum, maar upload dit rechtstreeks in Peridos.
  • Indien u toch medische gegevens of gevoelige persoonsgegevens naar een regionaal centrum verstuurt, (bijv. bij de beeldbeoordeling en de kwaliteitsaudits), stuur dit dan altijd op een veilige manier. Dit kan via veilige e-mail of desnoods per post onder vermelding van “vertrouwelijk”.

Meer weten over informatiebeveiliging?

Externe link