Informatiemateriaal scholing eerste trimester SEO.

Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO kunnen nu besteld worden

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.

Bestel hier uw informatiematerialen

Externe link