Kwaliteitseisen eerste trimester SEO.

Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting)

Naar verwachting start vanaf 1 september 2021 de landelijke wetenschappelijke studie naar het eerste trimester SEO: de IMITAS studie. IMITAS staat voor IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan. Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit en zorguitvoering, verschillende kwaliteitseisen opgesteld. Deze zijn door de Programmacommissie begin 2021 vastgesteld. De kwaliteitseisen betreffen de uitvoering van het eerste trimester SEO, de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.