Maandelijkse gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO.

Verandering in wijze aanlevering gegevens counseling en tweede trimester SEO

Per 2022 is de wijze van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos veranderd. De gegevens worden nu via XML-berichten aan Peridos aangeleverd. Dit gaat sneller, veiliger en eenvoudiger dan via de Excel-uploads. Een correcte gegevensafdracht is belangrijk, zowel voor de monitoring van de prenatale screening, als voor uzelf als zorgverlener voor inzicht in het aantal verrichtingen. Het verzoek is dan ook om minimaal maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren.