Naar een kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026.

Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld door het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met het RIVM en de Regionale Centra. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.

 

Het nieuwe kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat het voor echopraktijken makkelijker wordt om een keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe echoapparatuur. Vanaf januari 2023 wordt namelijk gaandeweg een lijst opgesteld met apparatuur die via een typekeuring heeft laten zien dat het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Na plaatsing van een nieuw echoapparaat is een acceptatietest nodig. Daarnaast zal in het nieuwe systeem de apparatuur in de echocentra (technisch) worden gemonitord via periodieke testen. Dat moet ertoe leiden dat de apparatuur optimaal functioneert én dat er een objectiever oordeel over de kwaliteit te geven is. Meer informatie over het kwaliteitssysteem is te vinden op www.lrcb.nl.

 

Graag informeren we degenen die betrokkenen zijn bij het aanschaffen en onderhoud van echoapparatuur in de prenatale screening over dit kwaliteitssysteem. Alle contactpersonen van de echocentra hebben hierover een aparte mail ontvangen met informatie en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

U kunt op maandag 14 november 16.00-17.00 uur of op donderdag 17 november 17.00-18.00 uur een digitale informatiebijeenkomst bijwonen waarin toelichting wordt gegeven over de aanleiding hiervan, de rol van de verschillende partijen en de uitvoering van het systeem. Wat gaat er nu concreet veranderen en wat betekent dat voor u? Ook is ruimte voor het stellen van vragen.

 

De opzet en inhoud van beide bijeenkomsten zijn gelijk. U kunt het moment kiezen dat het u schikt om de bijeenkomst bij te wonen.
Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u de link voor deelname.

Ik meld me aan voor maandag 14 november 16.00-17.00 uur

Ik meld me aan voor donderdag 17 november 17.00-18.00 uur