Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO-echoscopie.

Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO-echoscopie

De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO zijn vastgesteld en gepubliceerd op pns.nl.

Deze gelden vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, gedurende de looptijd van de landelijke wetenschappelijke studie IMITAS. De eisen geven de eindtermen weer waaraan de echoscopist moet voldoen en hoe de toetsing daarvan is georganiseerd.