Nieuwe bijscholingsronde voor counselors.

Informatie over nieuwe bijscholingsronde voor counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan.

De KNOV heeft hiervoor een deelregister ingesteld waar verloskundigen zich voor kunnen aanmelden. Voor instructies verwijzen wij u naar berichten die de KNOV hierover heeft verstrekt. Registraties van uw gevolgde bijscholingen in PE-online, worden in de loop van het jaar automatisch opgenomen in Peridos.

Counselors die geen verloskundige zijn, kunnen de gevolgde bijscholing handmatig laten bijschrijven in Peridos door informatie en deelnamebewijs te sturen naar het eigen regionaal centrum. De SPSNN controleert jaarlijks de voortgang van de bijscholing via Peridos.

Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar tijd.
De punten zijn als volgt onderverdeeld:

  • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
  • 4 accreditatiepunten voor de verplichte e-learning
  • 8 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
  • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie.

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 punten onderdeel van het totaal aantal van 200 punten die verplicht zijn te behalen in 5 jaar.

U bepaalt zelf wat uw leerbehoeftes zijn en kiest bijscholing die hierbij past. Inmiddels zijn er, naast de verplichte e-learning prenatale screening, 4 bijscholingen geaccrediteerd door de KNOV en de NVOG. Kijk op PE-online of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.

Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wilt u zelf bijscholing organiseren? Kijk dan voor meer informatie op PNS.nl.