Nieuwe kwaliteitsaudit counselingpraktijken.

Bij counselingpraktijken vindt één keer per twee jaar een audit plaats met behulp van een digitale vragenlijst in Peridos. Hiermee wordt getoetst of de organisatie en uitvoering van de counseling binnen uw zorginstelling voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening. 

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gegevens zorginstelling en medewerkers
  • Voorlichting prenatale screening website en folders
  • Uitvoering van het counselingsgesprek
  • De procedures bij aanvraag NIPT, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO
  • Gegevensaanlevering
  • Aantal verrichtingen
  • Informatiebeveiliging

De nieuwe ronde start in de tweede helft van 2022.

De vragenlijst wordt door één praktijkvertegenwoordiger ingevuld en brengt in beeld in hoeverre de zorginstelling en zorgverleners voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Uit deze audit counseling kunnen aanbevelingen en verbeterpunten volgen voor de zorginstelling. De afhandeling hiervan wordt gemonitord door het Regionaal Centrum. U kunt alvast controleren wie de rol: ‘contactpersoon audit counseling’ in Peridos heeft en of dit de juiste persoon is om de vragenlijst in te vullen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het Regionaal Centrum, zodat dit kan worden aangepast.

Bij de vorige audit counseling gaf de website bij veel praktijken aanleiding tot één of meerdere verbeterpunten. Vaak waren er gebreken op de website van de praktijk, zoals verouderde informatie of het ontbreken van informatie over prenatale screening en onjuiste links.

Wij adviseren u om uw eigen website alvast na te lopen en waar nodig te actualiseren. U kunt hiervoor de checklist voorlichtingsmaterialen gebruiken.