Nieuwe (versie) documenten.

Omdat per 1 april 2023 de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening en de TRIDENT-studies zijn vervallen, zijn de onderstaande documenten aangepast naar de nieuwe situatie. Daarnaast is expliciete toestemming voor gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het kader van prenatale screening ingevoerd.