Nieuwe versie Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO.

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO. De kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze van het toetsen van de uitvoering van de inhoudelijke kwaliteit van het eerste trimester SEO door de echoscopist.

Bij de beoordeling van het hart is een aanvulling gedaan met betrekking tot het gebruik van power Doppler. Daarnaast is een uitleg gegeven over het meten van de NT indien de navelstreng om de nek zit. De nieuwe versie is hier te vinden.