Eerste trimester SEO nieuwsbrief 1 – oktober 2020.

Updates Eerste Trimester SEO, oktober 2020

Vanaf deze maand leest u in een aparte nieuwsbrief  updates over de invoering van het eerste trimester SEO. Informatie voor professionals over het eerste trimester SEO vindt u ook op www.pns.nl. Informatie voor het publiek wordt medio 2021 gepubliceerd. Heeft u vragen of verwacht u problemen? Neem dan contact op met de SPSNN .

In de nieuwsbrief van oktober 2020 leest u o.a. over:

  • Streefdatum invoering eerste trimester SEO
  • Financiering eerste trimester SEO
  • Kwaliteitseisen aan apparatuur en beeldopslag
  • Aantal verrichtingen per jaar
  • Bijscholing counselors
  • Scholing echoscopisten

 

Eerste trimester SEO nieuwsbrief 1 - oktober 2020