NIPT bij medische indicatie vergoed vanaf 1 januari 2023.

Voor de zwangeren die momenteel binnen TRIDENT-1 in aanmerking komen voor de NIPT vanwege een medische indicatie, verandert er iets. In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is besloten dat per 1 januari 2023 de NIPT met medische indicatie is uitgezonderd van het verplicht eigen risico.

Dat betekent dat per 1 januari 2023 zwangeren met een medische indicatie voor de NIPT deze volledig vergoed krijgen. Op dit moment wordt de NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico vergoed door de zorgverzekering, maar dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.

De medische indicatie geldt voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met down-, edwards- of patausyndroom, of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te doen naar een trisomie bij het ongeboren kind. Deze zwangeren worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.