NIPT en eerste trimester SEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger.

Vanaf 15 september 2022 kunnen zwangeren van 15 jaar en jonger ook deelnemen aan de NIPT en het eerste trimester SEO. Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en) (vanaf nu: ouders).

  • Voor de NIPT geldt: als de ouders geen toestemming geven voor deelname, maar een zwangere in de leeftijd van 12 tot 16 jaar weloverwogen kiest voor de NIPT, mag zij toch meedoen. Bij zwangeren jonger dan 12 jaar is toestemming van ouders vereist.
  • Voor het eerste trimester SEO geldt: toestemming van de ouders is vereist, geen toestemming betekent geen deelname aan het eerste trimester SEO.

Er zijn voor deze zwangeren van 15 jaar en jonger nieuwe informatiebrieven opgesteld (inclusief toestemmingsformulier). Als één van de ouders niet in staat is om te ondertekenen, kan deze ouder de andere ouder machtigen (via het machtigingsformulier) om namens hem/haar te tekenen. Deze documenten zijn er zowel voor deelname aan de NIPT als aan het eerste trimester SEO. Ze zijn vanaf 15 september te vinden via www.pns.nl/professionals/nipt-seo/documenten.

Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier.

Naar aanleiding van deze wijziging zijn de volgende documenten geactualiseerd: