NIPT geïmplementeerd.

De NIPT in het reguliere screeningsprogramma is van start gegaan per 1 april. In de eerste weken zijn er veel aanvragen gedaan en al ruim 7500 uitslagen afgegeven.

Het merendeel van de aanvragen gaat goed, maar er zijn ook nog aandachtspunten. Counselors zijn hier recent per e-mail op gewezen.