NIPT-uitslag T21/18/13.

Tijdens de TRIDENT-studie belden de lab specialisten van Maastricht en Nijmegen naar de aanvrager in de regio van SPSZON en SPN om ze attent te maken op een afwijkende NIPT-uitslag T21/18/13. De aanvragers kregen ook een e-mail uit Peridos, maar daar staat in het onderwerp niet of het om een afwijkende of normale uitslag gaat. De lab specialisten belden de aanvrager om deze attent te maken op de casus. De aanvrager kon dan meteen actie ondernemen en zo nodig instructies voor het vervolg vragen aan de lab specialist. Dit telefonisch contact is over het algemeen gewaardeerd, maar het kostte de lab specialisten veel tijd.

Vanuit de NIPT-labs Rotterdam en Amsterdam is tijdens de TRIDENT-studie niet gebeld. Dit gaf geen problemen in de vervolgdiagnostiek.

Sinds 1 april 2023 is een regio niet meer met één NIPT-lab verbonden. Daarom is een uniforme werkwijze afgesproken: Het NIPT-lab belt bij een aanwijzing voor T21/18/13 niet met de aanvrager. De e‑mail uit Peridos is dan de enige notificatie.

Open daarom alle notificaties in Peridos zodra je een notificatie e-mail ontvangt, want daarin kan een trisomie 21, 18 of 13 gemeld worden.